Poniedziałek, 18 marca 2019 roku
Imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Nawigacja: Strona główna Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Odwiedzin łącznie: 22.
Dzisiaj: 22.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich PDF
czwartek, 21 kwietnia 2011 12:34

STRUKTURA

Zarząd Główny w Warszawie

Biuro Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
al. Niepodległości 213

Warszawa
tel. 022-825-83-74
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarząd Okręgu w Olsztynie

Krzysztof Dąbkowski – przewodniczący ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Renata Pietrulewicz – wiceprzewodnicząca ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Hanna Okońska– sekretarz (sbp.olsztyn@wp.p

Monika Hrynkiewicz – skarbnik ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Małgorzata Adamska – członek ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Scholastyka Baran – członek ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Wiesława Borkowska-Nichthauser – członek ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Elżbieta Budnik – członek ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Barbara Gołąbek – członek ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Janina Kozłowska – członek ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )


Oddział w Bartoszycach,

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Ogrodowa 1a
11-200 Bartoszyce

tel. (89) 763 65 16, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katarzyna Janczewska-Pszczoła -  przewodnicząca

Barbara Knifka - sekretarz

Janina Kozłowska - skarbnik

Koło Miejskie w Bartoszycach

Joanna Turuta – przewodnicząca ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

tel. 89 763 65 16

Danuta Zwierełło – sekretarz ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

tel. 89 762 98 82

Katarzyna Janczewska-Pszczoła - skarbnik ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
tel. 89 763 65 16Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to samorządna organizacja społeczna o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszająca osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Celem stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie myśli bibliotekarskiej.

Okręg SBP w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem działania teren województwa warmińsko-mazurskiego.

W województwie warmińsko-mazurskim w Stowarzyszeniu działa ponad 400 osób.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie działań takich jak: współudział w tworzeniu polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej, dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa, rozbudzanie i popieranie aktywności zawodowej i społecznej bibliotekarzy, integracja środowiska, podnoszenie prestiżu społecznego i ochrona zawodu, kształtowanie postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Stowarzyszenie prowadzi aktywne działania lobbingowe na rzecz użytkowników i pracowników bibliotek, a także jako organizacja pozarządowa uczestniczy w pozyskiwaniu środków pomocowych.


Wstąp do SBP

Członkiem zwyczajnym SBP może zostać:

bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,

pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,

student i inna osoba związana zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej,

cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki, o których mowa powyżej.

Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Zapisy do SBP przyjmowane są w:

w Kołach SBP na podstawie pisemnej deklaracji kandydata

Informacja o kołach SBP dostępna jest w zarządach okręgów SBP
Członek SBP otrzymuje legitymację członkowską

Uchwała Nr 5/2002
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji członkowskich

Prawa członka SBP:

czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu,

zgłaszanie wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,

uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,

korzystanie z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych,

ma prawo do legitymacji i Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.

Obowiązki członka SBP:

przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

aktywne udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,

wywiązywanie się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,

regularne opłacanie składek członkowskich – Uchwała Nr 6/2002 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie składek członkowskich,

przestrzeganie norm i zasad etyki zawodowej - Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

Członkostwo w SBP ustaje na skutek:

dobrowolnego, zgłoszonego właściwemu zarządowi koła wystąpienia ze Stowarzyszenia,

skreślenia przez właściwy zarząd koła na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,

wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,

skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.


Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkowstwa


WYDARZENIA  DZIAŁALNOŚCI  KOŁA SBP


W BARTOSZYCACH

14.12.2016r. miało miejsce spotkanie integracyjne w restauracji u Św. Mikołaja Na spotkaniu rozmawialiśmy o polskich tradycjach świątecznych. Panie chętnie dzieliły się swoją wiedzą na temat świąt i związnych z nimi obrzędami ,wierzeniami . Nie mogło również zabraknąć rozmów na temat potraw, które obowiązkowo znajdowały się na polskim stole dawniej, nie wyobrażmy sobie swiąt bez nich i dziś. Życzenia bożonarodzeniowe oraz małe prezenty od Mikołaja zwieńczyły spotkanie.  

11 maja 2016r. w godzinanch przedpołudnioych bibliotekarze spotkali sie w  Czytelni MBP w Bartoszycach z Burmistrzem Miasta Bartoszyce Panem Piotrem Petrykowskim oraz Wiceburmistrz naszego miasta Panią Moniką Rejf. Pracownicy biblioteki usłyszeli wiele ciepłych słów z okazji ich święta, nie zabrakło też kwiatów i podziękowań. W popołudniowych godzinach uroczystość dopełniło towarzyskie spotkanie w restauracji u św Mikołaja, przy przekąskach, ciastkach i kawie, w którym wzięli udział również emerytowani bibliotekarze.


20 kwietnia 2016r.członkinie Koła  SBP w Bartoszycach złożyły wizytę w MBP w Lidzbarku Warmińskim. Celem wizyty było zwiedzenie biblioteki po Infrastrukturze w ramach projektu Biblioteka+ .W nowej odsłonie stała się ona Biblioteką XXI wieku, nowoczesną ,funkcjonalnie wyposażoną z  pomysłowymi  aranżacjami.Była to bardzo miła i ciekawa wizyta, która zacieśniła nasze kontakty koleżenskie i współpracę w stowarzyszeniu. Wieczór był również atrakcyjny, uczestniczyliśmy w spektaklu   pt." Wszystko przez judasza" w LDK .Dziękujemy za miłe przyjęcie koleżankom bibliotekarkom oraz Pani dyrektor Dorocie Palej - Krajewskiej. 


 

 W świątecznym andrzejkowym  nastroju  25 listopada 2015r. w zaciszach restauracji "Stodoła"  miało miejsce spotkanie członkiń Koła  SBP. Andrzejki okazały się  wesołym spotkaniem towarzyskim, wspaniałą zabawą dostarczającą wielu przeżyć i emocji zarówno uczestniczkom  jak i organizatorom.Spotkanie stało się także doskonałą okazją do wróżenia  i losowania karteczek „z dobrym życzeniem”. Za nami kolejny rok , dlatego już pora na podsumowanie i plany na przyszłość. Na spotkaniu naszym,  sporo sie działo .4 lipca 2015r. bibliotekarki,członkinie koła SBP,młodzież z Dyskusyjnego Klubu Książki oraz wolontariuszki i sympatycy biblioteki wzięli udział w wycieczce katamaranem po Łynie. Program wycieczki obejmował spływ spacerowym katamaranem z przystani Stopki – Prawdinsk (Rosja).Tego dnia pogoda była upalna , a leniwie płynąca rzeka Łyna w pełni oddała swoje piękno i urok. Uczestnicy wycieczki byli zachwyceni urodą i bardzo malowniczym szlakiem rzeki , która miejscami dochodziła do 200 metrów szerokości. Dopełnieniem programu wyprawy był wspólny grill.

7 czerwca 2015r. członkinie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wzięły udział w IV Bartkowym Jarmarku Rękodzieła Artystycznego. Głównym celem było podsumowanie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom ph. „Cała Polska Czyta w Bibliotekach" propagującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Wydarzeniu temu towarzyszył konkurs czytelniczy ze znajomości bajek, skierowany głównie do najmłodszych czytelników, którym dzielnie pomagali rodzice. Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało, tym bardziej, że każda odpowiedź była nagradzana.Jedną z ulubionych atrakcji było malowanie twarzy. Za zaangażowanie i pomoc bardzo dziękujemy paniom bibliotekarkom z placówek oświatowych miasta i gminy Bartoszyce, wolontariuszkom oraz dzieciom za Szkoły Podstawowej Nr 3, które dzielnie rozdawały zakładki do książek , naklejki , książeczki, wizytówki biblioteki i inne gadżety. Bardzo , bardzo dziękujemy!!! 

19 maja 2015r. uczestniczyliśmy w uroczystości  Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza, które odbyło się w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Program spotkania obejmował wystąpienia Pana Witolda Gagackiego, Dyrektora MBP w Kętrzynie, Pana Krzysztofa Hećmana, Burmistrza Miasta Kętrzyn, Pana Andrzeja Marcinkiewicza, Dyrektora WBP w Olsztynie, oraz Pana Krzysztofa Dąbkowskiego, Dyrektora MBP Olsztynie. Część oficjalna spotkania zakończyła się ogłoszeniem  wyników konkursu na „Warmińsko- Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2014”, którym został Pan Witold Gagacki, oraz wykładem prof. UWM, dr hab. Zoi Jaroszewicz- Pierejesławcew pt. „Rola bibliotek i bibliotekarzy w społeczności lokalnej”.

Część artystyczną Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza stanowiły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kętrzynie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Konferencja zakończyła się zwiedzaniem mieszczącej się w zamku krzyżackim Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Kętrzyńskiego oraz mieszczącej się przy ul. Mickiewicza Filii Loża.  Koło SBP w Bartoszycach wytypowało  do konkursu Bibliotekarz Roku 2014   PaniąÂ  Teresę Tyszkiewicz, która odebrała dyplom oraz podziękowanie za wieloletnią współpracę w SBP. Gratulujemy!!!


8 maja 2015r. świętowaliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Spotkanie miało miejsce w Piwnicy Artystycznej przy ulicy Ogrodowej 1A. Organizatorem spotkania był Zarząd Koła SBP w Bartoszycach. Przybyłych gości oraz uczestników spotkania  przywitała przewodnicząca koła SBP Janina Kozłowska.  Na spotkaniu gościliśmy Pana Burmistrza Miasta Bartoszyce Pana Piotra Petrykowskiego oraz dyrektora MBP Grzegorza Monkiewicza, podczas spotkania padło wiele ciepłych słów skierowanych do koleżanek bibliotekarek. Pan Burmistrz życzył wszystkim paniom bibliotekarkom  wielu sukcesów  oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa, aby nasza działalność i starania przekładały się na ciągle rosnącą liczbę zwolenników książki, za promowanie kultury . Niech drzwi bibliotek zawsze stoją otworem dla wszystkich, którzy kochają literaturę i pragną czerpać wiedzę z książek. W życiu osobistym życzył nam  dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.  

Nie zabrakło kwiatów i upominków. Miłym akcentem uroczystości była oprawa artystyczna , którąÂ  przygotował pan Krzysztof  Kowalski  z "Piwnicy Artystycznej" oraz specjalny   tort , który osłodził nam resztę  miłego wieczoru.
12 lutego 2015r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć we wspaniałym koncercie  Joanny Kondrat, która z zespołem przybyła  do pod bartoszyckich  Galin.

Artystka z towarzyszeniem znakomitych muzyków, wykonała materiał ze swojej drugiej płyty, „Karma”.( Dla niewtajemniczonych krótko o artystce)  W 2012 roku laureatka głównej nagrody, Debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Laureatka głównych nagród ogólnopolskich festiwali piosenki autorskiej w Polsce, m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Przeglądu Piosenki Autorskiej w Warszawie, Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Piosenki Turystycznej Yapa w Łodzi, Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Poetyckiej w Oleśnie, Festiwalu Twórczości Marka Grechuty „Korowód”, Festiwalu „Łagodne Spotkania Muzyczne - Muzyka i Środowisko” czy festiwalu Bieszczadzkie Anioły. Koncert  galiński odbył sie w pięknej Sali  Koncertowej Pałacu  / nowo wyremontowanej /. Była to swoista uczta dla duch, dodam ,że Joanna Konrad pochodzi z Bartoszyc z czego jest bardzo dumna.

12 grudnia 2014r. Piwnica Artystyczna stała się miejscem  przedświątecznego  spotkania członkiń Koła SBP w Bartoszycach, któremu  towarzyszyła krótka prelekcja o zdrowym odżywianiu i właściwościach ziół. Poprowadziła ją p. Barbara Adamowic,z od lat propagująca zdrowy styl życia i niekonwencjonalne metody leczenia.  Życzenia świąteczne były zwieńczeniem spotkania.


9 października 2014r.  w restauracji „Stodoła” w Bartoszycach, odbyło się spotkanie Koła i Oddziału SBP. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła z bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznej z terenu powiatu bartoszyckiego.W zacisznych wnętrzach restauracji mogliśmy prowadzić głośne rozmowy, którym towarzyszyły częste wybuchy śmiechu

i niepohamowanej euforii. Skarbnik Koła zebrał składki , od członkiń  , które opózniająÂ  się z opłatami.  Na zebraniu przedstawiono relację z dotychczasowych działań Koła SBP. Padła również propozycja wyjazdu do teatru lub filharmonii, co przyjęto z wielką aprobatą. Zarząd postanowił zająć się organizacją wyjazdu.

Jednak dużym atutem tego spotkania była radość i serdeczność. Długim rozmowom towarzyszyła tematyka zawodowa i nie tylko.

8 czerwca 2014r.  członkinie Koła i Oddziału  SBP  działającego  przy MBP, wzięło  udział w III Bartoszyckim Jarmarku Rękodzielniczym. Była to również okazja   promującą ogólnopolską akcję czytelniczą CPCD, w tym roku,  obchodzony pod hasłem  " Czytanie mądra rzecz"  Rozdawaliśmy zakładki, naklejki, książeczki, ulotki promujące kampanię społeczną, zachęcając do codziennego 20 minutowego czytania dzieciom. Temu wydarzeniu towarzyszył konkurs czytelniczy ze znajomości bajek, przygotowany głównie dla małych dzieci. Na wszystkie  dzieci , czekały drobne nagrody rzeczowe.  Chętnych do  konkursu nie brakowało. Za pomoc w przygotowaniach do Jarmarku oraz promowanie akcji czytelniczej, paniom bibliotekarkom z placówek oświatowych z miasta i gminy Bartoszyce, członkiniom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz wolontariuszkom i sympatykom SBP bardzo dziękujemy! Szczególne podziękowanie kierujemy do pani Katarzyny Lubeckiej, nauczycielki ze SP 3 oraz dzieciom z tej szkoły za pomoc w promocji akcji czytelniczej , przeprowadzenie konkursu, rozdawanie ulotek, zakładek do książek .Do zobaczenia za rok, znów tam będziemy. 


Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w gmachu Biblioteki Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha , 19 maja 2014. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste spotkanie z władzami samorządowymi i bibliotekarzami z województwa warmińsko-mazurskiego. W programie uroczystości nastąpiło uroczyste otwarcie i powitanie gości przez wicemarszałka Elbląga,
ponadto  wręczono nagrody  Warmińsko - Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2013.

Do udziału w konkursie zostały zgłoszone następujące osoby:

 • Katarzyna Bikowska – Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie, bibliotekarz dyplomowany – asystent

 • Elżbieta Józwowicz – MBP w Olsztynie, starszy kustosz, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 • Barbara Knifka – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach, bibliotekarz

 • Beata Krajewska-Wąsik – Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim, p.o. Dyrektora

 • Jolanta Szyłejko – Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie, kierownik

 • Joanna Turuta – Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach, bibliotekarz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży

12 marca 2014 r. w wyniku prac komisji konkursowej złożonej z członków Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie, tytuł Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2013 otrzymała Katarzyna Bikowska. Zwyciężczyni etapu wojewódzkiego wzięła udział w konkursie ogólnopolskim, podczas którego zdobyła zaszczytne II miejsce. Cieszę się z wygranej — powiedziała Bibliotekarka Roku 2013.Wszystkim kandydatom zgłoszonym do konkursu serdecznie gratulujemy.


Szkolenie- GLOGSTER - Interaktywny plakat

9 kwietnia 2014 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej przy ulicy Słowackiego 1B, odbyło się szkolenie  Glogster - plakat interaktywny,  zajęcia poprowadził Mateusz Paradowski nauczyciel bibliotekarz  z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.Udział w konkursie wzięły również bibliotekarki, członkinie  SBP w Bartoszycach

Glogster – jest to serwis , który umożliwia tworzenie interaktywnych plakatów w oparciu o technologie Flash. Na plakacie można umieść praktycznie dowolną treść – może to być tekst , grafika , film wszelkiego rodzaju animacje , pliki audio, linki itp.


 


Szanowne Koleżanki!

W imieniu Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie zachęcam do wytypowania bibliotekarki/bibliotekarza,kandydata do wojewódzkiego etapu konkursu Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2013. Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować różne typy  bibliotek, a oceniane dokonania dotyczyć różnych obszarów aktywności  zawodowej. Każdy może zgłaszać kandydatów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie.Konkurs składa się z dwóch etapów.W pierwszym, zarządy okręgów wybierająÂ  Bibliotekarzy Roku poszczególnych województw. Zwycięzcy przechodzą do etapu drugiego i jako finaliści biorą udział w ogólnopolskim plebiscycie internetowym, wyłaniającym Bibliotekarza Roku 2013 w skali kraju.To szansa, aby wypromować swoją bibliotekę, miejscowość, okręg  SBP. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia oraz harmonogram przesyłamy w  załączniku. Można je również zaleźć na portalu http://www.sbp.pl/konkursy/bibliotekarz_roku.

To konkurs organizowany przez SBP ale kandydat na Bibliotekarza Roku nie musi należeć do SBP. Termin zgłaszania kandydatur to 28 lutego 2014 r. (e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres: Okręg SBP w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. 1-Maja 5, 10-117 Olsztyn)


 28 stycznia 2014 r. w czytelni MBP  przy ul. Bema 23, miało miejsce spotkanie z   MARIANEM FILIPKOWSKI. Pisarzem,bibliotekarzem,honorowym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Spotkanie połączone było z promocją książki Życie pełne wyzwań "

Marian Filipkowski urodził się 22 marca l935 r. w Filipkach Małych (powiat łomżyński, woj. podlaskie). Przez 47 lat pracował w zawodzie bibliotekarskim – w latach 1959-1964 na stanowisku kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie, zaś od 1964 do l973 r. — Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie. W latach l973-1997 był dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. Przeszedł na emeryturę w 1997 r. Jako emeryt był także przez 3 lata kierownikiem Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, którą od podstaw zorganizował. Od l957 r. jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Czytelnik otrzymuje książkę niezwykłą, tak jak niezwykłe, bogate i niebanalne jest życie autora. Jego maksyma - człowiek powinien  żyć  w zgodzie ze swoimi zasadami, normami postępowania, pracować   w miarę  sił i talentów. 18 grudnia 2013 r. w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Słowackiego 1 C ( dawna stołówka ) miało miejsce świąteczne spotkanie członkiń koła SBP w Bartoszycach. Przy zapachu choinki oraz degustacji potraw świątecznych czas nam bardzo szybko mijał. Spotkanie uatrakcyjniły warsztaty decoupage- dekorowanie bombek . Technika plastyczna o tak obco brzmiącej nazwie, nie była tak skomplikowana . Wykonane własnoręcznie ozdoba mogła stać się ciekawym prezentem pod choinkę. Fachowa pomoc pani Ewy Chilmaniowicz instruktora plastyki , pomogła nam stworzyć piękne dekoracje. Bowiem decoupage jest techniką dla każdego, nie tylko dla osób uzdolnionych plastycznie. Życzenia bożonarodzeniowe były zwieńczeniem spotkania. Ukażą się w formie multimedialnej prezentacji.


Propozycja kierunków działań

Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP w Olsztynie

na lata 2013 – 2017


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest największą i najdłużej działającą organizacją zawodową, która funkcjonuje w województwie warmińsko-mazurskim. Zrzesza około 300 członków, pracowników wszystkich typów bibliotek, co niewątpliwe ma ważne znaczenie nie tylko dla trwania organizacji, ale przede wszystkim pozytywnie wpływa na jej rozwój.

Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stoją przed tą organizacją w przyszłości, konieczne jest wyznaczenie kierunków działalności Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP na obecną kadencję (2013 – 2017).

7 października 2013 r. odbyło się spotkanie Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP mające na celu stworzenie programu działania na najbliższe cztery lata. Uczestnicy obrad, jako najważniejsze kwestie istotne dla przyszłości Stowarzyszenia wymienili:

 • integrację zawodową,

 • usprawnienie komunikacji w strukturze,

 • poprawę wizerunku organizacji,

 • modernizacja strony www.sbp.olsztyn.pl,

 • wzmocnienie pozycji nie tylko w środowisku bibliotekarskim, ale również w jego otoczeniu, m.in. wśród władz państwowych
  i samorządowych,

 • promocja Stowarzyszenia wśród młodych bibliotekarzy,

 • stworzenie atrakcyjnej oferty dla młodych bibliotekarzy,

 • podjęcie działań partnerskich z instytucjami kultury działającymi w województwie warmińsko-mazurskim,

 • organizację konferencji, szkoleń, wizyt studyjnych w celu podnoszenia kompetencji zawodowych bibliotekarzy,

 • zainicjowanie kontaktów międzynarodowych ze stowarzyszeniami o podobnym charakterze działalności,

 • aktywne uczestnictwo przy tworzeniu aktów legislacyjnych dotyczących funkcjonowania bibliotek,

 • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, które można byłoby przeznaczyć m.in. na szkolenia i inne czynności służące rozwojowi kompetencji zawodowych członków SBP.

Zaplanowane działania wpisują się w strategię SBP na lata 2010 – 2021.


Wszystkich członków SBP w województwie warmińsko-mazurskim serdecznie zapraszamy do dyskusji nad propozycjami dotyczącymi kierunków rozwoju naszej organizacji oraz do aktywnego udziału w ich realizacji.

Wszystkie propozycje oraz uwagi prosimy kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 15 listopada 2013 r.


Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP w Olsztynie,
Krzysztof DąbkowskiW dniach 8 i 9 czerwca  2013r.  członkinie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bartoszycach działąjącego przy MBP , wzięły udział w II Bartoszyckim Jarmarku Rękodzielniczym.Kolejny raz miałyśmy okazję zaprezentować swoje wyroby rękodzielnicze. Głównie były to obrusy, serwety, biżuteria, dekupasz, korale, plecionkarstwo itp. Na stoisku nie zabrakło również swojskiego jedzenia, głównie było to ciasto domowe, chleb ze smalcem, ogórki tzw. małosolne. Chętnych osób do degustacji nie brakowało. Nasz udział w II Jarmarku Rekodzielniczym był okazją promującą ogólnopolską akcję czytelniczą ph. „Cała Polska czyta dzieciom”. Rozdawaliśmy zakładki, naklejki, książeczki, ulotki promujące kampanię społeczną, zachęcając do codziennego 20 minutowego czytania dzieciom. Temu wydarzeniu towarzyszył konkurs czytelniczy ze znajomości bajek, przygotowany głównie dla małych dzieci. Na wszystkich czekały drobne nagrody rzeczowe. Dzieci do konkursu nie brakowało, bowiem pytania były bardzo łatwe. Rodzice dzielnie pomagali  przy odpowiedziach.

Za pomoc w przygotowaniach do Jarmarku oraz promowaniu akcji czytelniczej, paniom bibliotekarkom z placówek oświatowych z miasta i gminy Bartoszyce, członkiniom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz wolontariuszkom i sympatykom SBP bardzo dziękujemy!


 8 maja 2013 r. w "Piwnicy Artystycznej", przy ulicy Ogrodowej 1a w Bartoszycach, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.Organizatorem imprezy był Zarząd Oddziału i Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bartoszycach. Zaproszeni zostali bibliotekarze z miasta, gminy i powiatu Bartoszyce  oraz Lidzbarka Warmińskiego i Sępopola.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz i Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki. W tym dniu, bibliotekarze usłyszeli wiele ciepłych słów z okazji ich święta , nie zabrakło kwiatów i podziękowań.Miłym akcentem uroczystości była oprawa artystyczna , którąÂ  przygotowali panowie, Krzysztof Bujnowski i Krzysztof Kowalski z "Piwnicy Artystycznej" . Niespodzianką dla wszystkich był specjalny tort , który osłodził nam resztę  miłego wieczoru.


 


13 maja 2013r. w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej PLANETA 11 w Olszynie, odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza.W trakcie których wręczono podziękowania oraz nagrody nominowanym kandydatom na Bibliotekarza Roku 2012. Danuta Cybula z Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sępopolu znalazła się w finałowej szóstce konkursu Bibliotekarz Roku 2012 - Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Biblioteka w Sępopolu to prężnie działająca placówka w mieście , a to za sprawą bibliotekarki Pani Danuty Cybula. Oddana swojej pracy, poszukująca ciekawych form pracy, aktywna w środowisku lokalnym , również jako członkini SBP . Pani Danusia jest skromną osobą , ale poprzez swoją działalność bardzo zauważalna w swoim środowisku , ceniona jako wieloletnia bibliotekarka. Otwarta, idąca z duchem czasu. W roku 2012 przeprowadziła szereg spotkań promujących książkę i bibliotekę. Wykazała się jako dobra organizatorka zajęć dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z bibliotekami w gminie Sępopol i bibliotekami z miasta i gminy Bartoszyce.Sympatyczna, uprzejma, kompetentna (Czy jest Pani Danusia? Wybierze mi Pani książki , bo Pani zawsze da mi coś fajnego), cierpliwa (zawsze znajdzie czas na wysłuchanie czytelnika, wyszukania potrzebnych informacji w Internecie ), kreatywna , otwarta na współpracę .Fraszka napisana przez zaprzyjaźnionego z biblioteką poetę z Warszawy:

Na bibliotekarkę

Sępopolska bibliotekarka Danusia

Dba o młodzież jak mamusia

Każdemu coś doradzi

I nigdy bzdur nie kadzi

Dla wszystkich jest bardzo milusia

    Kandydatkę zgłosił - Zarząd Koła SBP w Bartoszycach

 


Dnia 10 maja 2013 r. miał miejsce wyjazd na posesję pani Ewy Chilmanowicz do Wajsnor. Kochamy lato za cudowną pogodę. To była idealna okazja, aby oderwać się od codziennych spraw. Czas nam szybko minął, bowiem gospodyni zadbała o dobre jadło i napitek . Wokół las i cisza spowodowała ,że z nowymi siłami, naładowani dobrą energią wróciliśmy do Bartoszyc.


6 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie W zjeździe udział wzięło 45 osób, w tym 34 delegatów uprawnionych do głosowania.

Zjazd otworzyła Przewodnicząca ustępującego Zarządu Okręgu, Wiesława Borkowska-Nichthauser. Przewodniczącą Zjazdu jednogłośnie została Hanna Okońska, a w skład Prezydium Zjazdu weszły Elżbieta Budnik oraz Adrianna Walendziak.

W dalszej części Okręgowego Zjazdu Delegatów  odbyły się wybory na przewodniczącego Zarządu Oddziału , członków Zarządu Oddziału , a także wybory do Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów .

W wyniku wyborów przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP został Krzysztof Dąbkowski. W skład zarządu weszły następujące osoby: Renata Pietrulewicz (zastępca przewodniczącego), Hanna Okońska (sekretarz), Monika Hrynkiewicz (skarbnik) oraz Małgorzata Adamska, Scholastyka Baran, Elżbieta Budnik, Wiesława Borkowska-Nichthauser, Barbara Gołąbek, Janina Kozłowska (członkowie).

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszły: Barbara Samulowska-Dramińska (przewodnicząca) oraz Małgorzata Karpiesiuk, Halina Samson, Ewa Romejko, Katarzyna Bikowska. Do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Anna Sudoł (przewodnicząca), Adrianna Walendziak,  Dominik Szkoda.

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów SBP zostali: Krzysztof Dąbkowski, Renata Pietrulewicz oraz Hanna Okońska. Zastępcy delegatów: Eżbieta Budnik oraz Małgorzata Adamska.

W czasie Zjazdu poruszono wiele kwestii, z których większość zapisano w formie wniosków i uchwał. Omawiane były m.in. takie tematy, jak: opłacanie i wysokość składek członkowskich, program ulg i bonusów wprowadzany przez Zarząd Główny, nowe legitymacje członkowskie, prace nad bazą członków, dokumentacja działalności bibliotek, dokumentacja działalności SBP, sytuacja organizacyjna w okręgu. Zjazd w formie uchwał zobowiązał nowy zarząd m.in. do wyrażenia zaniepokojenia sytuacją bibliotek pedagogicznych w regionie, dalszych prac zmierzających do utworzenia nowych oddziałów, zajęcia się sprawą wysokości składek członkowskich i zobligowaniem kół do przysyłania informacji na regionalną stronę internetową. Jednogłośnym zdaniem zebranych pozostawiono komitet redakcyjny witryny internetowej w niezmienionym składzie, tj. Hanna Okońska, Elżbieta Budnik, Barbara Samulowska- Dramińska.

Na zakończenie Zjazdu Wiesława Borkowska-Nichthauser podziękowała członkom Prezydium Zjazdu i przekazała życzenia nowemu Przewodniczącemu Zarządu Okręgu Krzysztofowi Dąbkowskiemu.1.02.2013r. W restauracji „Zacisze”, miało miejsce spotkanie karnawałowe członkiń koła SBP w Bartoszycach i Lidzbarka Warm.

Gościnnie uczestniczyły panie z MBP w Górowie Iław. , MGBP w Sępopolu i GBP w Galinach.

Ważnym punktem uroczystego spotkania ,było podsumowanie działalności Kół SBP za rok 2012r.

oraz dokonanie wyboru nowego składu Zarządu Oddziału w Bartoszycach na kolejną kadencję.

Jednogłośnie postanowiono, żeby Zarząd Oddziału pozostał niezmieniony i w takim samym składzie pracował kolejną kadencję.

Przewodnicząca – Jolanta Dowejko MBP Bartoszyce

Sekretarz – Agnieszka Małyszew BP Bartoszyce

Skarbnik Janina Kozłowska MBP Bartoszyce

Członek – Danuta Cybula MGBP w Sępopolu

Członek – Barbara Kimont MBP w Lidzbarku Warm.

Pogratulowano nowemu Zarządowi życząc owocnej pracy na rzecz środowiska bibliotekarskiego

i społeczności lokalnej oraz rozwijanie współpracy z siecią bibliotek działających na terenie miasta i powiatu.

Dalsza część spotkania przebiegała w uroczystej atmosferze.

Szef kuchni zadbał o dobre jadło i napoje, a bibliotekarki postarały się o słodki poczęstunek.
 

 

 

Trzeci ogólnopolski kongres bibliotek publicznych
11-12 października 2012

  W dniach 11-12 października uczestniczyliśmy w III kongresie bibliotek publicznych.Kongres bibliotek publicznych to doroczne wydarzenie, organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadzący Program Rozwoju Bibliotek.

Uroczyste otwarcie miało miejsce w kinie „Wisła” (Plac Wilsona 2), natomiast część warsztatowo-integracyjna w pobliskim Forcie Sokolnickiego (ul. Czarnieckiego 51) w Warszawie.

Podczas inauguracji kongresu odbyła się debata na temat wartości, którymi kieruje się „Biblioteka z wizją”. W debacie wzięli udział: Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, Joanna Orlik - dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, dr Alek Tarkowski - dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska. Sesje warsztatowe były poświęcone sposobom funkcjonowania takiej modelowej biblioteki oraz obszarom świadczonych przez nią usług. W części warsztatowo-integracyjnej znalazło się 36 warsztatów zgrupowanych w 9 blokach tematycznych:

Więcej informacji na temat konferencji można przeczytać na

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego www.frsi.org.pl


19.09.2012r.  w Olsztyńskiej Szkole Wyższej odbyła się konferencja naukowa dla bibliotekarzy z Warmii i Mazur zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu i Zarząd Oddziału w Olsztynie. Jej tematem były „Kulturowe aspekty funkcjonowania bibliotek w przestrzeni społecznej”. W spotkaniu uczestniczyły koleżanki z naszego Koła SBP ,Jadwiga Łokaj

i Janina Kozłowska. Prelegenci wypowiadali się na tematy swych osiągnięć w propagowaniu czytelnictwa. Następnie o swoich doświadczeniach mówili bibliotekarze z Warmii i Mazur.
O nowym wizerunku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wspomniała w swym wystąpieniu Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i wiceprzewodnicząca zarządu głównego SBP. Obecnie organizacja ta musi się liczyć z nowymi wyzwaniami i stale kształcić, by dorównać nowym czasom. Z kolei dr Dorota Grabowska z Uniwersytetu Warszawskiego wskazała na konieczność kształtowania nowej tożsamości bibliotek dziecięcych we współczesnej kulturze. Młodzi ludzie oczekują czegoś więcej niż tylko regałów z książkami. Kolejny referat traktował o formach pracy bibliotek dla dzieci jako wprowadzaniu w kulturę. Przedstawiła go dr Grażyna Lewandowicz-Nosal z Biblioteki Narodowej.

                                                   


3 czerwca 2012r. na Placu Konstytucji 3 Maja o godzinie 11.00 członkinie SBP wzięły udział w I Bartoszyckim Jarmarku Rękodzielniczym Była to również okazja promująca ogólnopolską akcję czytelniczą pt. „Cała Polska czyta dzieciom”.Rozdawaliśmy zakładki, naklejki, książeczki, ulotki promujące kampanię społeczną, zachęcając do codziennego 20 minutowego czytania dzieciom.

  Jest też okazja do podziękowania najbardziej aktywnym wolontariuszkom oraz Paniom z sekcji teatralnej BUTW. Wspólne działania na pewno przyniosą wymierny efekt. Dziękujemy Pani Krysi Końskiej, Pani Jadzi Rutkowskiej, Basi Młodkowskiej, Teresie Jeleńskiej za pomoc w promowaniu akcji czytelniczej oraz bibliotekarkom z placówek oświatowych z miasta, członkiniom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.


Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

  

 9 maja 2012r. w  Domu Środowisk Twórczych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi i bibliotekarzami z województwa warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Anna Wasilewska - członek Zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, Artur Wajs - burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Jarosław Kogut - wicestarosta Lidzbarka Warmińskiego.
Podczas części oficjalnej miało miejsce podsumowanie okręgowego etapu konkursu "Bibliotekarz Roku 2011". W trakcie spotkania wręczono nagrody dla wyróżnionych pracowników bibliotek w konkursie Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2011.
Ten zaszczytny tytuł zdobyła Elżbieta Dziubińska z Morąga.

Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzali Miejską Bibliotekę Publiczną w Lidzbarku Warmińskim,

a następnie zamek biskupów warmińskich i Hotel Krasicki. Po zamku oprowadzał nas Władysław Strutyński, a w hotelu Aleksandra Górecka-Ostrowska. Oczywiście odwiedziliśmy też hotelową Bibliotekę                                     

                                                                                                   Spotkanie Organizacyjne

 

  16 04.2012r. Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach odbyło się spotkanie organizacyjne członków Koła SBP. W spotkaniu wzięło udział 18 osób. Omówiono sprawy organizacyjne Koła ,które zostało włączone w strukturę nowo powstałego Oddziału w Bartoszycach. W skład Koła wchodzą pracownicy miejskich i gminnych bibliotek , Sępopola , Galin, Rodnowa, Wojciech, Bezled oraz bibliotekarze bibliotek szkolnych i pedagogicznej. Koło SBP skupia 21 członków Poprzez swoją działalność stara się rozbudzać aktywność zawodową bibliotekarzy, upowszechniać nowoczesną myśl bibliotekarską, podnosić prestiż i znaczenie zawodu oraz integrować środowisko bibliotekarskie. Koło SBP działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej corocznie uczestniczy w organizacji TYGODNIA BIBLIOTEK wyjazdy szkoleniowe, spotkania autorskie, warsztaty, konferencje


                      

                                                                     „Bibułkowa wiosna” – warsztaty w Olsztynie

    Oddział SBP w Olsztynie oraz Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w dniu 14 marca zorganizowały dla bibliotekarzy - członków SBP warsztaty „Bibułkowa wiosna”. W zamyśle organizatorów było radosne rozpoczęcie w bibliotekach nowej pory roku. Stąd termin spotkania wyznaczono na tydzień przed rozpoczęciem kalendarzowej wiosny. Na warsztatach bibliotekarki z Bartoszyc, Działdowa, Korsz i Olsztyna poznawały tajemnice robienia pięknych bibułkowych kwiatów, którymi możemy ozdobić wnętrza naszych bibliotek, zanim wyrosną te prawdziwe.

Warsztaty odbyły się w przestronnej czytelni biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Uczestniczki powitała Dyrektor Generalna OSW mgr Helena Rusiecka oraz dyrektor uczelnianej biblioteki mgr Elżbieta Budnik. W bibułkową instruktorkę wcieliła się pracująca na co dzień w księgowości OSW Wanda Kołodziejska.

Panie najpierw tworzyły świątecznego kurczaka. Jak widać na fotografiach każdy miał indywidualny charakter. Podobnie goździki i gałązka z różami. Czas mijał pracowicie, a po poczęstunku uczestniczki rozjechały się do swoich miejscowości zabierając swoje dzieła i nowe pomysły do pracy z czytelnikami.

                                             SPOTKANIE AUTORSKIE

 

 29.02.2012r. w bibliotece przy ulicy Ogrodowej 1A

Koło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Bartoszycach zorganizowało spotkanie

z panią Grażyną Czuchońską , autorką książki

                      Jak bocianięta wyrzucone z gniazda”.

Autorka opisała dramatyczne przeżycia wojenne swojej mamy Wandy i jej rodziny, która na jesieni 1941 roku została wyrzucona z własnego domu

w Plikiszkach na Wileńszczyźnie i trafiła do obozu przejściowego w Mejszagole. Ich dom zajęła rodzina litewska, nie pozwalając zabrać absolutnie nic z dorobku ich całego życia.

I tak dla 10-letniej Wandy nastały dni, miesiące i lata pełne upokorzeń, rozdzielenia

z rodzeństwem i rodzicami oraz pracy ponad siły w służbie u Litwinów.

W spotkaniu uczestniczyły członkinie SBP oraz osoby sympatyzujące ze Stowarzyszeniem. Zgromadzeni goście mieli okazję, również wysłuchać niezwykle interesujących opowieści, jak doszło do napisania książki i jakie trudności musiała pokonać autorka , żeby książka ukazała się na rynku wydawniczym. To była ciekawa lekcja historii.

 

 

 

 

 


 

Napisali o nas

 

 

CO NOWEGO U BIBLIOTEKARZY ? 

                                                        /Extra  Bartoszyce    z dn.6.12.2011r.,

                                                         Goniec Bartoszycki   z dn. 12.12.2011r./

 

Wszelkie organizacje, stowarzyszenia, związki zawodowe itp. mają swoje okresy kadencji i bywają one różne; z reguły jest to cztery lata. Podobnie jest ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, którego ostatnia kadencja upłynęła właśnie jesienią 2011 roku. Stąd też zaszła potrzeba powołania nowych władz stowarzyszenia, a w przypadku Bartoszyc nastąpiła jego reorganizacja. Ale o tym trochę później, ponieważ warto przypomnieć w kilku słowach czym było i jest stowarzyszenie, czym się zajmuje i kto do niego może należeć.

Otóż według wszelkich źródeł historycznych była to pierwsza i jedyna taka organizacja z przymiotnikiem „polski”, która powstała podczas I wojny światowej (1917 ), czyli wtedy – kiedy Polska po zaborach jeszcze nie zaistniała i nikt nie wiedział jaka ta Polska będzie i w którym miejscu.

Zatem bibliotekarze i ich sympatycy wyprzedzili co najmniej o rok wydarzenia historyczne tamtych czasów i powołali do życia organizację o nazwie „Związek Bibliotekarzy Polskich”, który miał skupiać bibliotekarzy i bibliografów z różnych typów bibliotek i wszelkie inne osoby i instytucje związane ze sprawami bibliotekarskimi. Natomiast w późniejszych czasach organizacja zmieniła nazwę na „ Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich” i wreszcie od ponad 40 lat istnieje jako „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich”.

Założenia  działań SBP to m.in.: podejmowanie wszelkich problemów związanych z bibliotekarstwem, umacnianie rangi zawodowej bibliotekarzy i integracja środowiska bibliotekarskiego bez względu na przynależność bibliotekarzy i bibliotek ( naukowe, branżowe, uniwersyteckie, szkolne, szpitalne czy inne).

Realizacja tego wszystkiego możliwa jest z różnymi instytucjami lub organizacjami.

I dlatego SBP współpracuje z administracją państwową i terytorialną, uczelniami, instytucjami kultury, wydawcami, księgarzami czy fundacjami. Wynika to z faktu, że SBP jest typową organizacją o charakterze non- profit i własnych funduszy ( poza składkami na działalność ) nie posiada. Warto dodać, że SBP wydaje własne czasopisma o tematyce bibliotekarskiej i od dawna współpracuje z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tą tematyką.

Natomiast zadaniami, aby wymienić tu tylko niektóre, są:

- zwiększenie wpływu stowarzyszenia na prawodawstwo biblioteczne regulujące pozycje bibliotek i profesji bibliotekarza oraz dostępu do książki i informacji naukowej;

- udział w programach edukacji kulturalnej i różnych przedsięwzięciach stymulujących rozwój bibliotek i promujących ich znaczenie w społeczeństwie;

- rozbudowa platformy cyfrowej obejmującej wszelkie rodzaje bibliotek;

- wzmacnianie struktur organizacyjnych SBP;

- poszukiwanie źródeł finansowych dla wspomagania swojej działalności.

Warto zauważyć, że od kilku lat realizowany jest w Polsce Program Rozwoju Bibliotek prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego biblioteki zaopatrywane są w techniczne środki informacji ( komputery podłączone do internetu, drukarki, faksy, aparaty fotograficzne, kopiarki ). Zatem ten ostatni punkt z przedstawionych zadań jest częściowo realizowany.

Jeśli zaś chodzi o wzmacnianie struktur organizacyjnych stowarzyszenia – to w Bartoszycach w miejsce Koła SBP – powołano w listopadzie br. Oddział SBP do którego, zgodnie ze statutem, przyłączyły się  sąsiednie biblioteki. I tak od grudnia do tego oddziału należą pracownicy bibliotek z miasta Bartoszyce, gminy bartoszyckiej, sępopolskiej, Lidzbarka Warmińskiego i w najbliższym czasie dołączy też Górowo Ił. W sumie będzie to kilkadziesiąt pracowników okolicznych bibliotek bez względu na to czy są to bibliotekarze szkolni czy pracownicy bibliotek publicznych.

Należy jednak zauważyć, że SBP nie jest związkiem zawodowym i należeć może do niego każdy, kto czuje się związany z książką, biblioteką czy czytelnictwem. SBP w Bartoszycach zaprasza wszystkich sympatyków, członków wspomagających i honorowych do wspólnej działalności !Tak właśnie postanowiono na walnym zebraniu w Bartoszycach, w którym uczestniczyły Wiesława Borkowska-Nichthauser ( przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP i wice-dyrektor biblioteki wojewódzkiej) oraz Elżbieta Budnik ( wiceprzewodnicząca ZO SBP, dyrektor biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego).

Natomiast obecny skład Zarządu Oddziału SBP w Bartoszycach jest następujący:

1. przewodnicząca – Jolanta Dowejko

2. sekretarz            -  Agnieszka Małyszew

3. skarbnik             -  Janina Kozłowska

4. członek               - Danuta Cybula

5. członek               - Barbara Kimont

 

Z dyskusji i obserwacji niżej podpisanego ( między innymi też bibliotekarza ) wynikają jednak fakty, które w odniesieniu do bibliotek optymizmem nie napawają. Otóż w planach SBP było np. zainspirowanie osób i firm do tego, aby na rzecz bibliotek przekazywać 1% rocznego podatku i to było dotychczas możliwe. Tymczasem rząd wstępnie ogłosił, że w wyniku kryzysu finansowego ten odpis ma być ( podobno ) zniesiony. Zachodzi obawa, że w wyniku tegoż kryzysu wszelkie cięcia budżetowe dotkną tych, którzy wokół siebie nie robią wielkiego hałasu; nie palą opon, nie blokują dróg, nie lansują się w mediach i nie mają wielkiej siły przebicia. To właśnie może dotknąć bibliotek, na których samorządy mogą próbować czynić oszczędności przez ograniczanie zatrudnienia, łączenie bibliotek,  ustalanie płac według najniższych stawek ( już tak bywa ), ograniczenie zakupów książek lub innego wyposażenia. Takie działania budżetu państwa nie uratują, ale szkody społeczne mogą spowodować nieodwracalne.

Dlatego nowo wybranemu Zarządowi Oddziału SBP w Bartoszycach oraz wszystkim bibliotekarzom, sympatykom i użytkownikom bibliotek wypada życzyć, aby ten pesymistyczny scenariusz się nie spełnił.

I wreszcie łyżeczka miodu do beczki dziegciu. Otóż właśnie z inspiracji SBP w Bartoszycach oraz przy wielkiej pomocy bartoszyckiego burmistrza, Urzędu Miasta i Rady Miejskiej udało się w końcu po wielu bólach wydać książkę Teresy Bratek „Siedem bartoszyckich legend”.  Zaś duchem opiekuńczym przedsięwzięcia była Ewa Pelikant-Grodzka; Dziękujemy !

Zatem postulowana w statucie współpraca może zaistnieć. Tyle, że do tego tanga trzeba  dwojga i jeszcze trochę sympatyków bibliotek. Niech się mnożą na kamieniu.

 

                                                                                                    Józef  Hładasz

                                                                                                    sympatyk SBP

 

 

 

 


 Spotkanie Opłatkowe

  9 grudnia 2011r. członkinie oraz sympatycy SBP w Bartoszycach spotkali się w restauracji „U św. Mikołaja”. Tradycją stały się spotkania przedświąteczne i tym razem miały one  charakter świąteczny. Zatem na stole nie mogło zabraknąć pierogów , czerwonego barszczu oraz makowca. Atmosferę spotkania jak zwykle podnosił piękny wystrój, złoty blask świecy, gałązka świerku. W takiej scenerii  życzenia płynące z ust do ust, miały większą moc. Spotkanie było również okazją do miłej pogawędki


 

 

 


                       

    Święto Bibliotekarzy i Bibliotek

  

  7 maja 2011 r. bibliotekarze oraz  młodzież z  Dyskusyjnego Klubu Książki, uczestniczyli  w wycieczce do Lidzbarka Warmińskiego, którą zorganizowało  Koło SBP.

 W planach wycieczki było zwiedzenie  zamku  Biskupów  oraz wizyta w  Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pani dyrektor Dorota Paleń – Krajewska bardzo serdecznie nas przyjęła. Była również chwila na kawę i ciastko. Koleżanki  wymieniły się  doświadczeniami i zacieśniły współpracę.  Przewodnikiem po mieście była pani Lucyna Paluszkiewicz kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w lidzbarskiej bibliotece. Trasę wycieczki zakończyliśmy ogniskiem na posesji  Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku dzięki uprzejmości pana  Józefa Miki. Przy dość wietrznej pogodzie,  pieczone kiełbaski i kaszanka  bardzo smakowały.

 

 


  

Nowy Oddział SBP w Bartoszycach

 

 16 listopada 2011r.  w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach (przy ul. Bema 23) odbyło się walne zebranie członków dwóch kół: Koła SBP w Bartoszycach i Koła SBP w Lidzbarku Warmińskim.

W spotkaniu uczestniczyły:  Wiesława Borkowska-Nichthauser, przewodnicząca Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i Elżbieta Budnik członek ZG, wiceprzewodnicząca Okręgu Warmińsko-Mazurskiego  Mazurskiego. Po otwarciu zebrania przez Jolantę Dowejko - dyrektor MBP w Bartoszycach, głos zabrała Wiesława Borkowska-Nichthauser, przedstawiając aktualne działania SBP zmierzające do zmiany wizerunku oraz zaznajamiając zebranych z tematyką obrad VII Forum SBP.

Natomiast Elżbieta Budnik wyjaśniła konieczność utworzenia Oddziału SBP w Bartoszycach, omówiła zadania okręgu i przestawiła stan prac zmierzających do powstania elektronicznej bazy członków SBP. Następnie przeprowadzono wybory, w wyniku których jednogłośnie wyłoniono Zarząd Oddziału w Bartoszycach w składzie:

1.                       Przewodnicząca – Jolanta Dowejko (MBP Bartoszyce);

2.                       Sekretarz – Agnieszka Małyszew (MBP Bartoszyce);

3.                       Skarbnik – Janina Kozłowska (MBP Bartoszyce);

4.                       Członek – Danuta Cybula (MGBP Sępopol);

5.                       Członek – Barbara Kimont (MBP Lidzbark Warmiński).

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Poprawiony: środa, 26 września 2018 09:38
 

Kalendarium

<<  Marca 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
1920212224
25262728293031
archiwum
O Bibliotece  l  Lokalizacja Bibliotek  l  Godziny otwarcia  l  Usługi  l  Biblioteki w Powiecie  l  Archiwum  l  Polityka cookies
realizacja: Pixman.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »